Om bezoekers van deze avond te inspireren was er een grote diversiteit aan pitchers over o.a. biodiversiteit in het basisonderwijs, lokaal eten kopen bij de boer, ecologisch duurzame tuinen, gezonde bodem en hergebruik van goederen. Na de pitches ging men in gesprek om eigen initiatieven, oftewel huiswerkopdrachten, te formuleren. Het doel is dat deze daadwerkelijk uitgevoerd worden om zo te werken aan een beter milieu en de biodiversiteit van de regio te stimuleren.

Zo zijn bewoners van Wetsens bezig om een bezinningspad aan te leggen die omgeven wordt met bloemen die goed zijn voor insecten, is er in Niawier al volop gezaaid, worden er kennisprojecten over biodiversiteit ingezet op basisscholen en ruimen we met zijn allen steeds vaker de rommel op om te zorgen dat de plastic soep niet nog groter wordt.

Op 22 januari 2020 is de volgende bijeenkomst van de werkgroep. De bijeenkomsten zijn voor alle bewoners; boer, burger, ondernemer, ambtenaar, van de gemeente Noardeast-Fryslân. Op de website van Twirre kun je volgen welke initiatieven allemaal ontwikkeld zijn. De werkgroep wil mensen aansporen om zelf in actie te komen en samenwerking te zoeken met elkaar in plaats van naar elkaar te wijzen om zo samen een gezondere leefomgeving te creëren.